dinsdag, 21. september 2010 - 19:51

Nieuwe bewegwijzering voor parkeerzones in Maastricht

Maastricht

In Maastricht wordt een nieuw parkeerroute informatie systeem (PRIS) in gebruik genomen. Dit zijn de borden langs de weg met daarop de parkeervoorzieningen en het aantal vrije parkeerplaatsen in de stad. Het oude systeem wordt vervangen, omdat het aan het einde van zijn technische levensduur is. Ook waren er vragen over het functioneren van het oude systeem, aldus de gemeente.

Het nieuwe systeem dat wordt ingevoerd is uniek voor Nederland. Het is het eerste systeem in Nederland waarin niet meer wordt gewerkt met parkeerroutes, maar waarbij bij binnenkomst van de stad wordt verwezen naar parkeerzones. Parkeersystemen uit grote Duitse steden (o.a. Keulen) hebben hiervoor als basis gediend. Het nieuwe systeem moet er voor zorgen dat de bezoekers van Maastricht zo snel en efficiënt mogelijk naar de nog vrije parkeerplaatsen worden geleid.

In het nieuwe PRIS wordt overgestapt van het werken met parkeerroutes naar het werken met zones. Automobilisten worden niet langer geconfronteerd met moeilijk te begrijpen termen als Maastricht-Oost en Maastricht-West, maar kunnen bij binnenkomst in de stad direct kiezen uit herkenbare zones/delen uit de stad. Via adequate en duidelijke bebording (kleurcodering) worden ze naar die zone geleid, waar ze vervolgens de keuze hebben uit de verschillende parkeervoorzieningen binnen de zone. Het nieuwe systeem biedt bovendien de mogelijkheid om via extra tekstregels dynamische parkeerinformatie te geven.

Parkeergarage Vrijthof is bewust niet ondergebracht in een parkeerzone en zal als solitaire parkeergarage bewegwijzerd worden. De verwachting is dat dit leidt tot een betere spreiding van parkeerders over de stad en tot kortere wachtrijen voor de Vrijthofgarage.
Provincie:
Tag(s):