maandag, 17. mei 2010 - 16:47 Update: 08-07-2014 0:31

Nieuwe campagne veilig internetten gestart

Den Haag

Maandag starten de ministeries van Justitie en van Economische Zaken met een nieuwe campagne veilig internetten. Nederlanders krijgen tijdens de campagne via radio- en televisiespots concrete tips hoe zij hun identiteit op internet af kunnen schermen, onder het motto: Weet aan wie je wat over jezelf vertelt, ook op internet. Internetcriminelen zoeken immers stelselmatig naar identiteitsgegevens.

Via radio- en televisiespots geeft de campagne concrete tips voor dagelijks internetgebruik. Daarnaast maakt de campagne gebruik van de website www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten, van banners op websites van publieke en private campagnepartners en van nieuwsbrieven van die partners.

De ministeries van Justitie en van Economische Zaken staan aan de basis van de nieuwste campagne. Minister Hirsch Ballin heeft vandaag samen met de DigiRaad de nieuwe campagne afgetrapt. De DigiRaad is de adviesraad voor en door jongeren over de digitale wereld en is in het leven geroepen door het overheidsprogramma Digivaardig & Digibewust van EZ.

De tips:

• Controleer aan wie jij je persoonlijke gegevens mailt

• Verander regelmatig je wachtwoord

• Check de S achter http in het webadres

• Zet je automatische updates en firewall aan en installeer

antispyware en een virusscanner.

• Stel een ID-alert in zodat je melding krijgt van wat er over jou op

internet verschijnt.

Op de campagnesite kunnen bezoekers een test invullen om na te gaan welk ‘digitype’ zij zijn: de wizard, de webwijsneus, de digidummy en de online kamikazepiloot.

In 2009 entameerde minister Hirsch Ballin een eerste, succesvolle Postbus 51 Campagne “Veilig Internetten”. Cybercriminelen zitten echter niet stil. Daarom waarschuwt het kabinet ook in 2010 haar burgers om hun identiteit te beschermen, ook op internet.

Naarmate mensen internet steeds vaker gebruiken in hun zakelijke en sociale verkeer, neemt ook het belang toe van adequate veiligheidsmaatregelen waarmee zij hun internetverkeer beveiligen en hun identiteit afschermen. Dat kan door zelf zorgvuldig met privacygevoelige gegevens om te gaan en door technische maatregelen te nemen zoals het regelmatig updaten van software en installeren van een goede firewall.

De eerste stap is mensen bewust maken van het risico dat zijzelf lopen in verband met de steeds professioneler en persoonlijker wordende internetcriminaliteit en van de verantwoordelijkheid die zij zelf hebben om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Dat internet ook risico’s met zich brengt en je zelf maatregelen moet treffen, is nog onvoldoende bekend.

Campagnepartners
Voorlichting aan internetgebruikers heeft prioriteit voor het kabinet. Hierbij werkt Justitie nauw samen met Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Het programma Digibewust en Digivaardig (EZ) en GOVCERT/Waarschuwingsdienst (BZK) ondersteunen deze publiekscampagne actief.

Ook publieke en private partijen nemen hun verantwoordelijkheid en steunen deze publiekscampage “Veilig Internetten”. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Marktplaats, Opta, Consuwijzer, KPN, UPC, xs4all, Telfort, Het Net, de Nederlandse Vereniging van Banken en YouTube.
Categorie:
Tag(s):