woensdag, 27. oktober 2010 - 15:32

Nieuwe coalitie in Maastricht

Maastricht

D66, GroenLinks, PvdA, Seniorenpartij Maastricht en VVD hebben woensdag 26 oktober overeenstemming bereikt om de komende 3,5 jaar samen een nieuwe Maastrichtse bestuurscoalitie te vormen. Ze hebben daartoe het Bestuursakkoord 2010-2014 ondertekend met als titel: ‘Investeren in vertrouwen’. Dit akkoord is tot stand gekomen na voortvarende en constructieve besprekingen tussen de betrokken partijen. Onder leiding van prof. dr. Joop van den Berg is het de coalitiepartijen gelukt om in een week een basis te leggen voor een nieuw bestuur voor Maastricht.

In het Bestuursakkoord spreekt de ‘regenboogcoalitie’ uit dat zij het verbinden van mensen en organisaties centraal stelt. Met ‘Investeren in vertrouwen’ werkt de nieuwe coalitie aan een hoge kwaliteit van het openbaar bestuur. Een bestuur dat allereerst betrouwbaar moet zijn voor zijn partners: burgers, buurgemeenten, ondernemingen en instellingen. Maar ook een bestuur dat veel durft over te laten aan zijn inwoners en hen ook aanmoedigt zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving.

Onder leiding van Prof. dr. Joop van den Berg heeft in de afgelopen dagen succesvol overleg plaatsgevonden. Bij het opstellen van het bestuursakkoord zijn ook de fractieleden van de coalitiepartijen betrokken. Zo is geprobeerd om een breed draagvlak onder het akkoord te leggen.

De kandidaat-wethouders zijn: Jacques Costongs (PvdA), Albert Nuss (PvdA), Gerdo van Grootheest (GroenLinks), Mieke Damsma (D66), André Willems (Seniorenpartij Maastricht) en John Aarts (VVD). De wethouders zullen vrijdag worden geïnstalleerd. Op 1 november zal Onno Hoes officieel worden geïnstallerd als burgemeester van Maastricht.
Provincie:
Tag(s):