dinsdag, 30. november 2010 - 11:43

Nieuwe persoonsgebonden budgetten

Den Haag

Per 1 januari 2011 worden weer nieuwe persoonsgebonden budgetten (pgb’s) toegekend. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft besloten de stop op de pgb’s op te heffen. Daarmee kunnen 10.000 mensen die nu op een wachtlijst voor een pgb staan vanaf 1 januari worden geholpen.

In 2011 stelt daartoe het kabinet € 350 miljoen extra beschikbaar. Het totale pgb-budget komt daarmee volgend jaar uit € 2.716 miljoen. Zij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De stop kan alleen worden opgeheven als er tegelijkertijd ook maatregelen worden genomen die leiden tot een meer solide en toekomstvaste pgb-regeling. Deze maatregelen zijn nodig, omdat bij voortzetting van de huidige groei van de uitgaven de pgb-regeling financieel onhoudbaar wordt. In 2011 neemt zij daartoe een eerste stap.
Provincie:
Tag(s):