woensdag, 3. november 2010 - 11:37

Nieuwe voetbalkooi bij gesloten jeugdzorg JJC

Den Haag

Wethouder Karsten Klein van Den Haag opent vrijdag 5 november om 16.15 uur met een potje voetbal de voetbalkooi bij de Jutters/Jeugdformaat Combinatie in Den Haag. De inwonende jongeren dagen de wethouder en de directie uit in een direct duel waarbij natuurlijk prijzen te winnen zijn. Dankzij een forse donatie van Fonds 1818 is de voetbalkooi gerealiseerd.

Op dit moment wonen er zo'n 50 jongens en meisjes in Midgaard, zoals deze voorziening in Den Haag heet. Deze kwetsbare groep jongeren verblijft gedurende de behandeling achter gesloten deuren in kleine groepen. Ze werken aan hun doelen met hun individuele behandelplan samen met professionals en hun ouders. Maar ze gaan op de locatie ook naar school en ze hebben elk hun eigen kamer. De behandeling is erop gericht de jongeren zo snel mogelijk te laten doorstromen naar zelfstandige woonruimte of naar een vervolgtraject. Doel is hen de vaardigheden te leren waardoor zij volwaardig leren participeren in onze maatschappij elk op zijn of haar eigen niveau.

Wethouder Karsten Klein is blij met de nieuwe voetbalkooi. "Ik vind dat jongeren altijd zicht moeten hebben op een positieve toekomst", aldus de wethouder. "We moeten perspectief bieden. Ook kwetsbare jongeren hebben talenten, die willen we benadrukken. Vandaar deze voetbalkooi."
Provincie:
Tag(s):