dinsdag, 28. september 2010 - 18:25

Nieuwe wet veiligheidsregio's in werking op 1 oktober

Groningen

Per 1 oktober treedt de nieuwe Wet veiligheidsregio's in werking.
Bij rampen in de provincie waarbij meerdere gemeenten zijn betrokken, zoals bijvoorbeeld waterlast, mond- en klauwzeer, Q-koorts en vogelgriep is de commissaris van de koningin verantwoordelijk voor de coördinatie van de rampenbestrijding.

Deze verantwoordelijkheid gaat per 1 oktober naar de voorzitter van de veiligheidsregio, de korpsbeheerder van de Regiopolitie, dhr. P. Rehwinkel. De commissaris van de koningin krijgt de rol van toezichthouder.
Voor de provincie vervalt ook de toetsing van de gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen. Wel blijft de provincie verantwoordelijk voor de Risicokaart. (www.provinciegroningen.nl)
Provincie:
Tag(s):