woensdag, 10. november 2010 - 14:36

Nijmegen wil bronsdieven voor zijn met verwijderen beelden

Nijmegen

De gemeente Nijmegen haalt 10 bronzen beelden tijdelijk van hun sokkel. ‘We willen daarmee voorkomen dat nog meer openbare kunstwerken worden gestolen’, meldt de gemeente Nijmegen woensdag.

Voor alle verwijderde beelden geldt dat onderzocht wordt of het mogelijk is om ze, na te zijn voorzien van diefstalbeveiliging, terug te plaatsen. Sinds begin april zijn 3 bronzen beelden gestolen in Nijmegen en 1 beeld van plaatstaal. Waarschijnlijk is dit laatste kunstwerk voor brons aangezien.

De meest recente diefstal vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Toen verdween het bronzen beeld ‘Bokspringende Kinderen’ van de kunstenaar Nic Jonk uit een plantsoen in de Archimedesstraat. Het stond in het plantsoen sinds 1962 en liet twee bokspringende meisjes zien.

Daarvoor waren al de bronzen beelden ‘De Kammende Baadster’ (1958, Goffertpark) van Herman Hubacher, ‘Het Touwspringende Meisje’ (1957, thv. St. Annamolen) van Bart Welten gestolen, en een beeld van Jan de Graaf in het Goffertpark. Dit laatste werk was van plaatstaal, maar werd waarschijnlijk voor brons aangezien.

De beelden worden vermoedelijk gestolen vanwege de hoge metaalprijzen. Om die reden is materiaal van koper en/of brons de laatste jaren erg populair bij dieven.

Naar aanleiding van de recente diefstallen heeft de gemeente besloten per direct 10 bronzen buitenkunstwerken tijdelijk te verwijderen. Deze kunstwerken zijn, vanwege hun geringe grootte en/of het gegeven dat ze op dunne pootjes staan, het meest kwetsbaar voor bronsdieven. Dinsdag zijn al negen beelden verwijderd. Woensdag volgt nog een beeld. Gekeken wordt of de bronzen beelden tijdelijk op een andere, veilige locatie tentoongesteld kunnen worden.

Micro-chip met GPS-signaal
Het beeld van Mariken van Nieumeghen op de Grote Markt staat ook op de lijst met beelden die nu preventief zijn verwijderd. Vanwege de iconische waarde voor de stad wordt ernaar gestreefd dit kunstwerk zo snel mogelijk terug te plaatsen, maar dan wel voorzien van beveiliging. Hierbij wordt gedacht aan het verankeren van het kunstwerk en het aanbrengen van een micro-chip in het beeld die een GPS-signaal afgeeft.

Voor alle verwijderde beelden geldt dat onderzocht wordt of het mogelijk is om ze, na te zijn voorzien van diefstalbeveiliging, terug te plaatsen. Ook wordt van alle kunstwerken bekeken of er mallen van zijn, of gemaakt kunnen worden. Op deze manier kunnen ze in de toekomst altijd opnieuw gegoten worden.

Daarnaast wordt geïnventariseerd of er mallen zijn van de tot nu toe gestolen bronzen werken, en of deze werken opnieuw in brons kunnen worden gegoten. Een alternatief waaraan ook wordt gedacht is het opnieuw gieten van de gestolen kunstwerken in een ander, minder prijzig, materiaal.

De gemeente zal de (erven van) de makers van de kunstwerken betrekken bij het zoeken van een definitieve oplossing. Nijmegen telt circa 60 bronzen buitenbeelden. Het merendeel van deze beelden is vanwege hun gewicht, omvang en stabiele sokkel minder kwetsbaar voor bronsdieven als de nu verwijderde kunstwerken.
Provincie:
Tag(s):