dinsdag, 9. november 2010 - 15:24

Nijmegen wil in 2015 Dijkteruglegging hebben gerealiseerd

Nijmegen

Als het aan de Gemeente Nijmegen ligt, gaat vandaag nog de schop in de dijk bij Lent.

Sinds 2008 onderzoekt de gemeente om de dijk van de Waal bij Lent terug te leggen als maatregel tegen overstromingen bij hoogwater. De gemeente Nijmegen is zover nu de planstudie ‘Ruimte voor de Waal - Nijmegen’ is afgerond.

Uniek rivierpark

Met de dijkteruglegging en de aanleg van een nevengeul voor de Waal ontstaat een langgerekt eiland. Op de flanken van het gebied ontstaan nieuwe kansen voor natuur en (water)recreatie, op het centrale deel van het eiland is ruimte voor stedelijke ontwikkeling. Daarmee krijgt Nijmegen een uniek rivierpark als verbindende schakel tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel De Waalsprong. Voor de wijze waarop Nijmegen de rivierkundige opgave heeft omgezet in het ontwerp van een stedelijk rivierpark is in binnen- en buitenland veel waardering.

Oplossing voor kwelsituatie

Eind 2009 presenteerde de gemeente al het voorontwerp-inrichtingsplan. In de afgelopen maanden is dit plan verder uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe kade op de noordoever bij Lent ontworpen. De kade strekt zich uit tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering. Het ontwerp van de kade speelt in op verschillende waterstanden. Het onderste deel loopt licht hellend tot aan de waterlijn, zodat wandelaars de Waal van dichtbij kunnen beleven. Het bovenste deel bestaat uit een kademuur die bij hoogwater de achterliggende woonwijken voldoende bescherming biedt tegen overstroming.

Ook is in het plan een oplossing gevonden voor de kwelsituatie. Het Rijk heeft eerder aan bewoners de garantie gegeven dat door de dijkteruglegging de kwelsituatie in Lent niet mag verslechteren. Nu is duidelijk hoe dat gebeurt. Er wordt een scherm van circa 25 meter diep in de bodem aangebracht en er komt er een watersingel in het achterliggende gebied. Kwel is grondwater dat binnendijks naar de oppervlakte wordt gestuwd bij hoogwater in de rivier.

2015 klaar

Nijmegen is in 2008 in opdracht van het Rijk gestart om het plan voor de dijkteruglegging te maken, inclusief de uitvoering van technische onderzoeken en de voorbereiding van procedures.

Dat is gebeurd in goede samenwerking met belanghebbenden uit Lent en Nijmegen en met Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie. De resultaten van de planstudie worden aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Hij zal rond de jaarwisseling besluiten over de uitvoering van het plan. Streven is dat in 2015 de nieuwe waterkering en de nevengeul zijn gerealiseerd. De invulling van het eiland zal daarna plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):