vrijdag, 12. november 2010 - 15:12

Nog steeds te hoog dioxinegehalte na brand Weurt

Weurt

Uit het tweede onderzoek van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de hoeveelheid dioxines op het gras rond de vleesverwerkingsfabriek in Weurt nog niet is afgenomen. Dit heeft de gemeente Beuningen vrijdag bekendgemaakt.

Vrijdag 29 oktober vond in het dorp Weurt een grote brand plaats in de vleesverwerkingsfabriek. Door het RIVM is op twee momenten onderzoek gedaan naar de roetneerslag in de omgeving van de brand. Uit het eerste onderzoek bleek dat er een licht verhoogde hoeveelheid dioxines is gevonden op het gras.

Dioxinegehalte nog niet gedaald
De resultaten van het tweede onderzoek zijn donderdag 11 november bekend geworden. Uit dit tweede onderzoek blijkt dat de hoeveelheid dioxines op het gras nog niet is afgenomen. Het eerder afgegeven advies blijft dus van kracht. Hieronder wordt dit advies nogmaals herhaald.

Gezondheidsadvies
Dioxine is een voor de gezondheid schadelijke stof. Deze stof is alleen schadelijk als deze langdurig wordt ingenomen via voeding. Daarom adviseert de GGD Regio Nijmegen aan de bewoners in Weurt om uit voorzorg geen groente en fruit uit een (moes)tuin in het gebied te eten.

Zij kunnen deze gewassen het beste weggooien. Dit kan gewoon via het gft-afval. Dit advies geldt alleen voor gewassen die in de buitenlucht worden geteeld en dus niet voor gewassen die geteeld worden in kassen. Ook wordt geadviseerd om geen eieren van de kippen uit het getroffen gebied te eten. Het is uit voorzorg verstandig de handen te wassen na het spelen of werken in de tuin.

Derde meting
’In eerste instantie hadden we verwacht dat de hoeveelheid dioxines door de weersinvloeden zou afnemen. Uit de laatste metingen blijkt dat dit nog niet het geval is’, meldt de gemeente. Daarom vindt over enkele weken een derde meting plaats.

De derde meting vindt onder meer plaats om te kunnen bepalen of de weilanden weer kunnen worden vrijgegeven voor begrazing door vee. Het advies van het RIVM is dan ook om in Weurt het gras niet te gebruiken als voedsel voor dieren totdat de dioxineconcentratie opnieuw is gemeten. Het bij de fruittelers aanwezige fruit is wel geschikt voor consumptie.

Brief aan bewoners
De bewoners van Weurt zijn vrijdag 12 november per brief geïnformeerd over de resultaten van het tweede onderzoek.
Provincie:
Tag(s):