dinsdag, 21. september 2010 - 17:02

NS en ProRail pakken problemen proeftraject aan

Utrecht

ROVER is positief gestemd na het spoedoverleg met NS en ProRail over de problemen rond de proef ‘elke tien minuten een trein’. De grootste pijnpunten voor de reizigers (overvolle stoptreinen en het onaangekondigd voorbijrijden van stations) zijn of worden aangepakt.

ROVER had maandag een spoedoverleg met NS en ProRail over de problemen rond proef ‘elke tien minuten een trein’. Deze proef loopt sinds 6 september op de route Amsterdam – Utrecht – Eindhoven. NS erkent dat sommige stoptreinen aanvankelijk te kort waren. In enkele gevallen waren de reizigersaantallen vooraf niet goed ingeschat en wordt nu een langere trein ingezet. Daarnaast waren nogal wat treinen ‘ongepland’ te kort, door aanloopproblemen met de nieuw in gebruik genomen Sprintertreinen. Volgens NS zijn deze problemen nu voorbij. Wel is het zo dat reizigers vaker dan voorheen moeten staan, daar waar ouder materieel is vervangen door Sprinters met minder zitplaatsen. Die vervanging staat overigens los van de proef.

Ook op andere trajecten dan Amsterdam – Utrecht – Eindhoven heeft NS per 6 september geschoven met de materieelinzet. Dit komt niet door de proef (al is dat verband soms toch gelegd), maar het leidde op diverse plaatsen wel tot ernstige klachten over overvolle treinen. NS heeft inmiddels een aantal treinen verlengd en zal dat waar nodig ook elders doen.

Tussen Utrecht en Geldermalsen deed zich vanaf 6 september nog een ander probleem voor, namelijk het af en toe voorbijrijden van station Culemborg door Sprinters. Dit is een noodmaatregel om bij vertraging het treinverkeer niet te laten vastlopen. In een aantal gevallen waren de reizigers hiervan niet op de hoogte, zodat ze tegen wil en dank naar het volgende station werden vervoerd en daarvandaan moesten terugreizen. ROVER vindt dit laatste absoluut onaanvaardbaar en heeft van NS en ProRail de garantie gevraagd dat reizigers dit niet meer overkomt. Deze garantie hebben wij gekregen: als een trein een station moet overslaan, worden alle reizigers daarvan vóór vertrek op de hoogte gesteld. Daarbij zal deze noodmaatregel tot de uiterste gevallen worden beperkt.

De proef tussen Amsterdam en Eindhoven loopt nog tot en met 1 oktober.
Provincie:
Tag(s):