woensdag, 17. november 2010 - 11:57 Update: 08-07-2014 1:02

Numerus fixus voor Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen

De TU Delft stelt vanaf het collegejaar 2011/2012 een numerus fixus in voor het eerste jaar van de bachelor opleidingen Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen.

Leerlingen moeten er rekening mee houden dat ze zich voortaan voor 15 mei moeten aanmelden voor de loting. De faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek, die ook een numerus fixus overwoog voor 2011, heeft dat voornemen een jaar uitgesteld en zal vanaf 2012 studenten selecteren om de instroom te beperken.

Kwaliteit

De instroombeperkende maatregel is nodig om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen blijven garanderen, bij achterblijvende financiering door de overheid. De hoogte van de numerus fixus ligt iets onder de instroom van de afgelopen twee jaar. Vanaf september 2012 kunnen bij Industrieel Ontwerpen 330 studenten beginnen aan het eerste jaar van de bachelor opleiding en bij Bouwkunde 450.

Capaciteit

“De financiële middelen vanuit de overheid stagneren de afgelopen jaren en voor de komende jaren is er onzekerheid over de inkomsten”, zegt Paul Rullmann, vice-voorzitter van het College van Bestuur. “Tezelfdertijd is de instroom van studenten met ongeveer een derde gestegen. Dat leidt tot capaciteitsproblemen. Om te voorkomen dat de studentenaantallen de kwaliteit in de weg gaan zitten, moeten we bij de grote opleidingen maatregelen nemen. Daarom voeren we voor Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen een numerus fixus in vanaf september 2011. Luchtvaart- en Ruimtevaartechniek voert nog geen numerus fixus in, maar is van plan om vanaf september 2012 studenten te selecteren.”

Combinatie van loting en 'decentrale' selectie

In 2012 willen Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen overgaan op een combinatie van loting en 'decentrale' selectie. Daarbij toetst de universiteit bijvoorbeeld de ontwerpkwaliteiten van de toekomstige studenten. Ook de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek beraadt zich op deze mogelijkheid en op de mogelijke toetscriteria. Voorlopig blijft alles voor het collegejaar 2011-2012 bij het oude en wordt de instroom niet beperkt.

Onzekerheid over inkomsten

De maatregelen maken deel uit van het herijkingsproces waarmee de universiteit de stagnerende inkomsten vanuit de overheid en de onzekerheid over de inkomsten voor de komende jaren in balans wil brengen met de uitgaven die nodig zijn om haar ambities als universiteit van wereldfaam te waarborgen. Dit proces betreft niet alleen het onderwijs, ook op het gebied van onderzoek en ondersteuning worden maatregelen voorbereid.
Categorie:
Tag(s):