maandag, 18. oktober 2010 - 14:27 Update: 08-07-2014 1:02

NWO-subsidie voor drie talentvolle VU-wetenschappers

Amsterdam

Drie talentvolle wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) krijgen van NWO een Vidi-subsidie. Dit heeft de VUA maandag laten weten.

Socioloog Hilde Bras zet de Vidi-subsidie in om de relatie tussen familie en vruchtbaarheid te onderzoeken. Evolutiebioloog Toby Kiers onderzoekt de invloed van de veranderende wereld op symbiose in de dier- en plantenwereld.

Econoom Albert Menkveld tenslotte onderzoekt de rollen van diverse financiële partijen in de aanloop naar de economische crisis. Een Vidi-subsidie is bedoeld om talentvolle, creatieve onderzoekers in staat te stellen een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen.

Hilde Bras
De afgelopen 160 jaar is het geboortecijfer in Europa sterk gedaald. Die daling kent echter grote regionale en landelijke verschillen, zowel recentelijk als in de negentiende eeuw.

Hilde Bras bekijkt in haar onderzoek in hoeverre verschillen in familierelaties en -praktijken binnen regionaal verankerde "familiesystemen", verschillen en veranderingen in vruchtbaarheid kunnen verklaren. Daarbij wordt ook gekeken naar de interactie met economische en ideologische factoren.

Toby Kiers
Ik help jou, jij helpt mij. In de natuur werken organismen samen door grondstoffen met elkaar uit te wisselen. De wereld verandert en bronnen raken op, partners sterven uit. Toby Kiers gaat onderzoeken hoe samenwerking in een veranderende wereld evolueert. Zij maakt daarbij gebruikt van modellen van de samenwerking tussen planten met schimmels en bacteriën.

Albert J. Menkveld
Financiële markten werken niet altijd feilloos, getuige de recente crisis. Waar gaat het mis? In zijn onderzoek reconstrueert Albert Menkveld de handel in 2007 en 2008 om antwoorden te vinden. De beschikbare data maakt het mogelijk de rol van diverse partijen te onderzoeken.

Vidi-subsidie
De Vidi-vernieuwingsimpuls van NWO is gericht op de onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht en daarbij hebben aangetoond vernieuwende ideeën te genereren en succesvol zelfstandig tot ontwikkeling te brengen.

Onderzoekers worden met de subsidie in staat gesteld een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen.
Categorie:
Tag(s):