dinsdag, 9. maart 2010 - 11:38

OM in cassatie in zaak van verongelukte klimster

Amsterdam

Het Openbaar ministerie (OM) stelt beroep in cassatie in tegen de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam in de zogenaamde klimwandzaak. In 2008 verongelukte een klimster in Amsterdam, doordat haar partner de zekering te vroeg loskoppelde.

Op 19 februari jl. sprak het hof de klimpartner vrij, omdat schuld niet zou zijn bewezen. Het OM wil dat de Hoge Raad zich uitspreekt over de juridische uitleg die het hof in deze zaak geeft aan het begrip schuld. Het OM stelt zich op het standpunt dat een grote zorgplicht, een even zo grote verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich meebrengt.

In eerste aanleg werd de klimpartner schuldig bevonden zonder oplegging van straf, hiertegen ging het OM in beroep. In hoger beroep eiste advocaat-generaal Sacha Spoor oplegging van een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden wegens dood door schuld.
Provincie:
Tag(s):