donderdag, 4. maart 2010 - 10:44

Omgeving van invloed op verspreiding Q-koorts

Wageningen

De begroeiing en het vocht in de bodem rond een besmette boerderij lijken invloed te hebben op de verspreiding van Q-koorts naar de mens.

Rond besmette boerderijen in een gebied met weinig begroeiing en relatief droge omstandigheden zijn de afgelopen jaren meer menselijke ziektegevallen geconstateerd.

Dit blijkt uit een analyse naar de invloed van omgevingsfactoren op het besmettingsrisico van Q koorts uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met FutureWater, op basis van de gegevens van de afgelopen 2 jaar. Voor een gedeelte van de besmette boerderijen geldt dat er nauwelijks of geen besmettingen bij de mens hebben plaatsgevonden terwijl rond andere besmette boerderijen juist relatief veel ziektegevallen zijn geconstateerd. Het blijkt dat bij de laatste groep sprake is van doorgaans minder dichte begroeiing binnen een 5 km straal rond de boerderij. Daarnaast gaat het in deze gevallen ook vaak om gemiddeld drogere gebieden.

Deze bevindingen ondersteunen de theorie dat de meeste mensen zijn besmet door bacteriën verspreid door de wind. Vegetatie en bodemvocht beïnvloeden namelijk de concentratie stofdeeltjes in de lucht, waaraan bacteriën zich kunnen hechten. De onderzoekers benadrukken dat vervolgonderzoek nodig is om de invloed van andere factoren mee te nemen en een weers- en plaatsafhankelijke risico-analyse te kunnen maken.
Provincie:
Tag(s):