maandag, 23. augustus 2010 - 16:01

Ondernemers zetten zich in voor kerstevenement op Vrijthof

Maastricht

Vijf Vrijthofondernemers hebben zich bereid getoond om samen met de gemeente het kerstevenement op het Vrijthof te organiseren. De gemeente is blij dat deze lokale ondernemers het belang van een vernieuwend kerstevenement onderschrijven en een belangrijke bijdrage daarin willen leveren. Dit heeft de gemeente Maastricht bekend gemaakt.

Na het zomerreces zal definitieve besluitvorming door het college van B&W plaatsvinden. Vooruitlopend hierop zijn de voorbereidingen voor het evenement in volle gang.

Naast het Vrijthof worden er in de periode van 3 december t/m 2 januari op een aantal deellocaties kerstactiviteiten georganiseerd. Het betreft de Markt, Mosae Forum, de Kesselskade, het OLV-plein, het Jekerkwartier en op diverse plekken in Wyck en Céramique.

Het evenement zal door de VVV in Maastricht onder de naam “Magisch Maastricht” lokaal en regionaal onder de aandacht worden gebracht.
Provincie:
Tag(s):