dinsdag, 13. juli 2010 - 9:34

Onderwijs wordt ondernemer

Den Haag

Steeds meer leerlingen en studenten in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs beschouwen het zelfstandig ondernemerschap als serieuze optie. Studenten gaan vaker op bedrijfsbezoek dan voorheen, het aantal instellingen dat ondernemerschap opneemt in hun curriculum groeit en docenten blijken veel contacten te hebben met ondernemers.

Dat blijkt uit het onderzoek Onderwijs en Ondernemerschap van EIM dat staatssecretaris Van Bijsterveldt naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Staatssecretaris Van Bijsterveldt concludeert dat er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet. 'Steeds meer studenten zien zichzelf als tamelijk ondernemend en hebben de wens om ondernemer te worden. Ook het aantal scholen dat ondernemerschapsonderwijs heeft verankerd in het onderwijs neemt toe. Maar dat betekent niet dat we er zijn. Ook in 2011 zullen we ondernemerschap en ondernemend gedrag moeten blijven stimuleren.'

Ze wil samen met betrokkenen uit het onderwijsveld nagaan hoe de aanbevelingen van EIM kunnen worden uitgewerkt. Zo kan volgens EIM de beeldvorming over ondernemerschap in met name het primair onderwijs beter, moeten er toetsen of metingen van de vorderingen komen en zouden ondernemende schooldirecteuren een belangrijke rol kunnen vervullen.
ernemers.
Provincie:
Tag(s):