donderdag, 12. augustus 2010 - 20:44

Onderzoek naar locatie voor biovergister

Zuidhorn

Het college stelt een bedrag van € 1.500,-- beschikbaar voor een onderzoek naar een mogelijke locatie voor een biovergister in de gemeente en de mogelijke invoeding van groen gas bij de gasopslaglocatie in Grijpskerk.
E-Kwadraat advies (een bedrijf dat projecten initieert, ontwikkelt en begeleidt op het gebied van duurzame energie) heeft hiervoor een projectidee ingediend bij de gemeente Zuidhorn en de gemeente Kollumerland c.a.

Het project kent twee biogas productielocaties. De eerste is een collectief van een aantal agrarische ondernemers rondom Niezijl. De tweede productielocatie is een loonbedrijf, dat zich oriënteert op de mogelijkheden voor een vergistingsinstallatie in de gemeente Kollumerland c.a.

Biogas wordt geproduceerd door het vergisten van mest in combinatie met gewasresten en andere vergistbare reststromen, Biogas wordt doorgaans gebruikt voor de productie van groene stroom. Maar er is een duurzamer én rendabeler optie: opwaarderen en invoeden in het gasnet. Daarbij wordt CO2 uit het biogas gewonnen, waarmee het gas op dezelfde energiewaarde wordt gebracht als ons aardgas. Tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd biogas noemen we ‘groen gas’. Op de NAM-locatie in Grijpskerk vindt gasoverslag plaats. Dit biedt mogelijkheden tot invoeding van groen gas op het bestaande netwerk.
Provincie:
Tag(s):