zaterdag, 27. februari 2010 - 15:57

Onderzoek naar menselijke resten

Steenbergen

Medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn zaterdag samen met Technisch Rechercheurs onderzoek aan het doen op een terrein aan de Burgemeester van Loonstraat.

Daar werden gisteren tijdens archeologische opgravingen de stoffelijke resten blootgelegd van naar nu blijkt zeker zeven mensen.

De eerste bevindingen van deskundigen ter plaatse geven aan dat vermoedelijk na 1950 de menselijke resten daar zijn herbegraven en wellicht van voor 1900 dateren.

De chef van het onderzoeksteam van de recherche heeft met de officier van justitie overlegd. De bevindingen geven geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Het gaat om een terrein dat bouwrijp gemaakt wordt. Archeologen doen daar onderzoek. Tijdens de werkzaamheden werden delen van menselijke skeletten aangetroffen op ongeveer 40 centimeter onder het maaiveld. Het terrein werd vannacht onder politiebewaking gesteld.
Provincie:
Tag(s):