dinsdag, 30. maart 2010 - 14:09

Onderzoek naar prostitutie in Almere

Almere

De gemeente Almere heeft opdracht gegeven om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is van de prostitutie in Almere.

In 2008 sloot de gemeente het kaderconvenant met politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Doel van dit convenant is het gezamenlijk bestrijden van ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Prostitutie is één van de onderwerpen waar de partners samen aan werken.

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag wat de stand van zaken is naar omvang, aard en dynamiek. Met deze informatie is het mogelijk om passend beleid te maken en maatregelen te nemen op het gebied van handhaving. De resultaten van het onderzoek worden eind november verwacht.
Provincie:
Tag(s):