woensdag, 8. september 2010 - 9:57

Onderzoek oorzaak boerderijbrand afgerond

Amersfoort

De politie heeft het forensisch onderzoek naar de oorzaak van de brand in de boerderij aan de Schothorsterlaan waarin het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie was gevestigd afgerond.

Daaruit blijkt dat de brand waarschijnlijk binnen, op de tweede verdieping in het gebouw is begonnen. Er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting. De boerderij brandde dinsdagmorgen tot de grond toe af.

Het gebouw beschikte over een actuele gebruiksvergunning en een goedgekeurde brand- en inbraakmeldinstallatie. Met een particuliere alarmcentrale en een beveiligingsbedrijf zijn afspraken vastgelegd over de manier waarop op meldingen wordt gereageerd.

Op basis van de huidige informatie is er eerder in de nacht sprake geweest van meerdere meldingen. Er zijn vragen gerezen over de manier waarop door de betrokken bedrijven is gereageerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hiernaar een onafhankelijk onderzoek in te stellen.
Provincie:
Tag(s):