maandag, 19. juli 2010 - 18:21

Onderzoek Romeins Aardenburg alsnog gehonoreerd

De Provincie laat de archeologische opgravingen in Romeins Aardenburg onderzoeken en publiceren. Publicatie van dit onderzoek zal een deel van de Romeinse ontdekkingen en vondsten, die nu verborgen liggen in het Zeeuws Archeologisch Depot, ontsluiten voor verder wetenschappelijk onderzoek.

In 2009 werd een groot onderzoeksplan ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), maar niet toegekend. In april van dit jaar werd een hernieuwde kleinere aanvraag gedaan die wel werd gehonoreerd. Ook het publiek, waaronder de bewoners van de gemeente Sluis, zal kennis kunnen nemen van de resultaten. Gedeputeerde Harry van Waveren is blij dat het onderzoek alsnog van de grond komt. De Provincie stelt 110.000 beschikbaar voor het onderzoek.

Opgravingen in Aardenburg Van 1955 tot 1988 zijn in het Zeeuwse Aardenburg (gemeente Sluis, West-Zeeuws Vlaanderen) grootschalige opgravingen uitgevoerd naar de Romeinse resten in de ondergrond van deze oude stad. Hierbij zijn onder andere de sporen gevonden van een versterking (castellum) en een omliggende nederzetting (vicus) uit ca. 175 - 275 na Chr.

Tot een volledige wetenschappelijke uitwerking van dit onderzoek is het echter niet gekomen. Dat is bijzonder spijtig, omdat uit recente onderzoeken in Vlaanderen, Frankrijk en Engeland blijkt dat Aardenburg een sleutelrol heeft gespeeld in de Romeinse kustverdediging van de zuidelijke Noordzee. Ook moet Aardenburg in die periode een scharnierpunt zijn geweest in de regionale en overzeese contacten in het noordwesten van het Romeinse Imperium. Uitwerking van een aantal resultaten met behulp van moderne onderzoekstechnieken en volgens de nieuwste kwaliteitsmaatstaven kan dan ook belangrijke nieuwe inzichten geven en een basis leggen voor integraal wetenschappelijk onderzoek.

Internationaal belangrijk Zowel in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) als in de provinciale onderzoeksagenda voor archeologie van Zeeland (POAZ) is de uitwerking van Romeins Aardenburg als van nationaal en internationaal belang aangeduid. De Provincie Zeeland geeft daarom aan dit onderzoek grote prioriteit. De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) heeft de subsidieaanvraag ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De nu gehonoreerde aanvraag is ingediend in het kader van het landelijke programma voor de uitwerking van belangrijk achterstallig onderzoek in Nederland, Programma Odyssee.

Voor het onderzoek van Aardenburg is een hecht doortimmerd onderzoeksprogramma opgesteld, waarin drie organisaties samenwerken: de SCEZ als hoofdaanvrager en Hazenberg Archeologie uit Leiden, met begeleiding van de Universiteit Gent (België). Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een klein team van gespecialiseerde onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen en zal eind 2011 afgerond zijn.

Naast het onderzoek met wetenschappelijke verslaglegging in de vorm van een rapport, is in het programma het informeren van het publiek een belangrijk doel. In samenwerking met de Provincie Zeeland en de gemeente Sluis zal tijdens de uitvoering van het onderzoek een aantal activiteiten plaatsvinden om regionaal, nationaal en internationaal het publiek op de hoogte te brengen van de vorderingen en resultaten van het onderzoek. Beoogd zijn onder andere tijdelijke en permanente tentoonstellingen en een publieksboek over de resultaten van het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):