vrijdag, 5. november 2010 - 15:29

Onderzoek verklaart uitval portofoons brandweer

Arnhem

Technische fouten zijn de oorzaak van de zogenaamde DMO-problematiek met portofoons van de brandweer. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek dat op verzoek van de NVBR en in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd.

Eerder dit jaar presenteerde het ministerie de resultaten van het onderzoek naar de problemen met de DMO-functie. Naast diverse organisatorische verbetervoorstellen is toen ook geconstateerd dat nieuwe portofoons beter presteerden.

Op basis van deze conclusies heeft Motorola op verzoek van het ministerie en de NVBR technisch vervolgonderzoek gedaan, waaruit blijkt dat dit verschil te verklaren is door technische problemen.

Verbeteringen doorgevoerd
In nieuwe portofoons - het type MTP850 - zijn verbeteringen doorgevoerd. Volgens Motorola zijn hiermee de knelpunten in hun randapparatuur opgelost. Bij de portofoons van andere leveranciers hebben zich tijdens testen minder problemen voorgedaan.

Het is goed dat er nu meer inzicht is verkregen in de problemen die onze brandweermensen al eerder hebben geconstateerd’, zo stelt portefeuillehouder Johan Postma van de NVBR.

‘Brandweermensen zijn professionals en kunnen heel goed omgaan met risico’s op uitval van portofoons. Wel is het zaak dat de DMO-problemen snel en ook structureel de wereld uit zijn. Dat is ook de reden waarom wij als NVBR direct contact met Motorola hebben gezocht. Uit die eerste contacten is gebleken dat zij hun verantwoordelijkheid willen pakken en deze problemen snel en structureel willen oplossen’, aldus Postma.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderstreept het belang van een snelle structurele oplossing en werkt samen met de NVBR om op korte termijn ook de organisatorische verbetervoorstellen in te voeren.
Provincie:
Tag(s):