woensdag, 3. februari 2010 - 10:31

Ondeugdelijk vervoer gevaarlijke stoffen

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft maandag 1 februari op de Waal ter hoogte van IJzendoorn de schipper van een binnenvaartschip bekeurd voor verschillende overtredingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De schipper wist niet eens welke gevaarlijke stoffen hij vervoerde.

Het schip met containers werd omstreeks 14.30 uur op de Waal door de Waterpolitie gecontroleerd. Op de vraag aan de schipper of hij gevaarlijke stoffen aan boord had, antwoordde hij: Ja, hij wist echter niet welke. Volgens zijn zeggen had hij van de bevrachter geen UN-nummers gekregen.

Bij nader onderzoek door de Waterpolitie bleek dat de UN-nummers wel degelijk op de ladingdocumenten vermeld stonden. De schipper had ze echter niet gezien. Op het verplichte stuwplan stonden de containers met gevaarlijke stoffen niet aangegeven. Ook de schriftelijke instructies behorende bij de gevaarlijke stoffen waren niet aan boord.

Bij het vervoer gevaarlijke stoffen als pentamethylheptaan en benzylchloride is het volgens de voorschriften verplicht om respectievelijk met een explosiemeter en toximeter metingen te verrichten. De schipper had dit niet gedaan. Hij kon de meetapparaten in eerste instantie niet vinden. Later kwam er tocht een toximeter te voorschijn maar toen bleek dat de keuring van het apparaat en van de meetbuisjes verlopen was. Een explosiemeter was niet aan boord.

De schipper werd voor al deze overtredingen proces-verbaal aangezegd.
Provincie:
Tag(s):