maandag, 22. februari 2010 - 12:59

Onduidelijkheden Deken van Houtschool in nieuwe BMV

Asten

De gemeente is door diverse personen benaderd over de voortgang van de ontwikkeling van de BMV (brede maatschappelijke voorziening) in de Bloemenwijk en de toekomst van de Deken van Houtschool. Er blijken wat onduidelijkheden te bestaan over de realisatietermijn van de nieuwe BMV met daarin de Deken van Houtschool.

De gemeenteraad heeft in juli 2009 unaniem de visie Bloemenwijk goedgekeurd. Een belangrijk deel van die visie is de bouw van de brede maatschappelijke voorziening. Deze wordt het kloppend hart van de Bloemenwijk. De huidige Deken van Houtschool komt in deze BMV. Zo ontstaat een plek waar onderwijs, zorg en welzijn onder één dak zijn ondergebracht. Een plek bij uitstek waar oud en jong elkaar kunnen ontmoeten.

De nieuwe BMV en de school komen in de buurt van de huidige Beiaard. Bekeken wordt of het haalbaar is om bestaande gebouwen deels te handhaven.

De planning is om nog voor de zomervakantie tot overeenstemming met alle partijen te komen. Vervolgens starten de bestemmingsplanprocedures, planontwikkeling en aanbesteding van de bouw. Alvorens te kunnen starten met de bouw moet eerst een aantal woningen van woCom aan de Ceresstraat/Jupiterstraat gesloopt worden. Begin 2012 verwachten wij dat Bergopwaarts@BOW kan starten met de daadwerkelijke bouw. Deze neemt anderhalf jaar in beslag.
Provincie:
Tag(s):