vrijdag, 1. oktober 2010 - 20:18

Onno Hoes benoemd tot burgemeester van Maastricht

Maastricht

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ermee ingestemd, de heer Onno Hoes voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Maastricht. De benoeming gaat in op 1 november 2010.

De heer Hoes is 49 jaar en lid van de VVD. Hij is vanaf 2001 lid van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant. De heer Hoes wordt de opvolger van drs. G.B.M. Leers (CDA).
Provincie:
Tag(s):