donderdag, 18. maart 2010 - 18:48

Ontwerp Tracébesluit A4 getekend

Delft

Ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van VROM hebben donderdag het Ontwerp Tracébesluit voor de A4 tussen Delft en Schiedam getekend. Nooit eerder waren Rijk en regio zo dichtbij de aanleg van dit stuk A4 sinds de discussie in begin jaren zestig startte. “Het bouwprogramma voor de Nederlandse wegen gaat door. Dat is hard nodig voor onze economie. Daar steken burgers, overheden en bedrijven veel energie in. Dat komt nu tot resultaten.”, aldus minister Eurlings.

Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam pakt het verkeersinfarct tussen Den Haag en Rotterdam en de leefbaarheid langs het onderliggende wegennet aan. Nu is er slechts één kwetsbare verbinding tussen deze grote steden in de Randstad, de A13.

De A4 Delft-Schiedam is een belangrijke weg om de doorstroming in de regio te kunnen aanpakken. De zeven kilometers asfalt tussen Delft en Schiedam lossen echter niet alle files op in de Zuidelijke Randstad. Daarom is afgelopen week ook besloten tot het aanpakken van de A15 Maasvlakte-Vaanplein, wordt de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom aangelegd wordt en het standpunt voor de A13/16/20 bepaald. Voor de lange termijn zijn de verkenningen Rotterdam VooRuit en Haaglanden in volle gang. Een studie naar een nieuwe westelijk oeververbinding onder de Maas in Rotterdam maakt hiervan onderdeel uit.

De A4 Delft-Schiedam kost € 891 mln en wordt één van de best ingepaste wegen ooit. De weg krijgt van Delft naar Schiedam twee rijstroken met een ruimtelijke reservering voor een extra rijstrook. Van Schiedam naar Delft is de weg drie rijstroken breed. Het huidige zandlichaam, dat er sinds 1972 ligt, wordt afgegraven ten behoeve van een bijna volledig verdiepte ligging van de weg en een (land) tunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. De weg wordt daarmee niet zichtbaar op het maaiveld en geluidsarm. Ook worden een eco/aquaduct, een recreatief viaduct, twee extra overgangen en een tramverbinding over de weg aangelegd.
De eerste auto’s rijden naar verwachting in 2015 over de nieuwe weg.
Provincie:
Tag(s):