woensdag, 11. augustus 2010 - 20:56

Ook blauwalgen bij Kasteelse Bossen in Horst

Horst aan de Maas

Bij Recreatiebad Kasteelse Bossen in Horst aan de Maas zijn blauwalgen aangetroffen. Dit bleek na inspectie door waterschap Peel en Maasvallei.

Op 9 augustus zijn watermonsters genomen waarbij blauwalgen zijn geconstateerd. Op 10 augustus zijn ter plekke drijflagen van blauwalgen aangetroffen en bleek de concentratie aan blauwalgen zo hoog dat het waterschap heeft besloten een waarschuwing uit te laten gaan.
Enkele weken geleden zijn er ook blauwalgen aangetroffen bij Confortparc Koeweide in Wessem en Camping Waterrecreatie Hatenboer in Roermond. De waarschuwing voor deze locaties geldt nog steeds.

In overleg met de terreinbeheerders zijn waarschuwingsborden bij de betreffende waterplassen geplaatst. Ook de beheerders ontraden het zwemmen. Het waterschap en de beheerders blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.
Provincie:
Tag(s):