maandag, 18. oktober 2010 - 14:22

Oostvaardersland gepresenteerd in Japan

Lelystad

De Commissaris van de Koningin in Flevoland, Leen Verbeek en de verantwoordelijke gedeputeerde, Anne Bliek—de Jong, presenteren op dinsdag 19 oktober 2010 het project Oostvaardersland tijdens een mondiaal congres over biodiversiteit in Japan. Dit heeft de provincie Flevoland maandag bekendgemaakt.

Flevoland is daarvoor uitgenodigd door het ministerie van LNV. Oostvaardersland wordt beschouwd als een bijzonder voorbeeldproject, waarbij natuur wordt ontwikkeld als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling.

Onder de titel “Oostvaardersland, versterking van biodiversiteit en economie”, informeren de Commissaris van de Koningin en de gedeputeerde de aanwezigen over de plannen voor een grootschalig natuur- en recreatiegebied als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Het Oostvaardersland ontstaat door een ruimtelijke verbinding te leggen tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. De corridor heet OostvaardersWold en zorgt dat plant- en diersoorten zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.

Zo kunnen de grote grazers uit de Oostvaardersplassen in strenge winters bijvoorbeeld beschutting zoeken in het Horsterwold. Met het Oostvaardersland wordt op termijn een gebied van formaat met in Europa zeldzame deltanatuur gerealiseerd.

Bijzonder voor de aanwezigen uit de hele wereld zal zijn dat Nederland dit project realiseert op de vruchtbare landbouwgrond van de oude zeebodem en dat het desondanks positief bijdraagt aan de economie.

De aanleg van het Oostvaardersland levert op termijn geld op: tijdens de aanleg, maar zeker ook daarna, bijvoorbeeld in de recreatieve sector, waar het een topattractie kan worden in de noordelijke randstad. In de directe omgeving ontstaan bovendien nieuwe kansen voor wonen en werken.

Onderzoek wijst uit dat er sprake is van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor tal van bedrijven, bijvoorbeeld in de zakelijke en financiële dienstverlening. Zo is becijferd dat als gevolg van het Oostvaarderland ruim 6.200 nieuwe banen zullen ontstaan.
Provincie:
Tag(s):