zondag, 12. december 2010 - 14:16

Opgegraven vrouw Swifterbant van circa 8000 — 4500 voor Christus

Swifterbant

De menselijke resten, die eind september zijn gevonden bij de archeologische opgraving N23 in Swifterbant, blijken van een vrouw te zijn. 'Haar naam is Michelle', meldt de provincie Flevoland.

Zij is vernoemd naar de vinder van het graf: Michel. Michelle is tussen de 30 en 40 jaar oud en ongeveer 1 meter 60 lang. Het is nog niet duidelijk of zij de oudste menselijke opgraving is in Nederland. Dat moet nog uit onderzoek blijken. Het onderzoek naar haar leeftijd duurt ongeveer vier maanden.

Het graf, waarin Michelle is gevonden, is bewaard gebleven dankzij de ligging onder de waterspiegel. Vanwege de ligging van het graf op een oude duin komt de datering uit in de periode tussen circa 8000 — 4500 voor Christus.

Rapport
Uiteindelijk worden alle bevindingen vastgelegd in een rapport. Het rapport is een wetenschappelijk rapport dat binnen twee jaar na afronding van het veldwerk gepubliceerd wordt. Pas dan kan dieper worden ingegaan op de betekenis van de vindplaats. Een dergelijk rapport is vooral interessant voor archeologen.

Om het publiek kennis te laten nemen van de opgraving blijft de provincie de komende twee jaar de website bijhouden. Het nieuws komt minder frequent dan tijdens het graven. In ieder geval één keer per maand volgt er een stand van zaken. Daarna wordt Michelle tentoongesteld in het Nieuwland Erfgoed Museum.

'Een eer'
Gedeputeerde René van Diessen over deze bijzondere opgraving: ”Wat een bijzondere archeologische opgraving. We hebben gegraven in het Mesolithicum (9.000-7.000 jaar geleden) negen meter onder NAP. De opgravingsput was bijna net zo groot als een voetbalveld: 80 bij 85 meter (6.800 vierkantemeter).

Er zij 500 injectiebuisjes van waterglas de grond in gegaan om de archeologische schatten zoveel mogelijk in tact te laten. Daarna zijn er 30 eiken gevonden, 90.000 stukjes vuursteen, 60 haardkuilen en als klap op de vuurpijl: Michelle. Ik vond het een eer om bij haar opgraving aanwezig te zijn.”
Provincie:
Tag(s):