woensdag, 27. oktober 2010 - 17:44

Opgegraven zusters herbegraven in Blokkerse bodem

Hoorn

In december 2005 troffen archeologen van de gemeente Hoorn bij hun speurtocht naar restanten van het middeleeuwse klooster Bethlehem de stoffelijke resten aan van 47 kloosterzusters. De Stichting Cultuurhistorische Route Blokker heeft zich vervolgens ingezet om de zusters opnieuw in Blokker te begraven.

Met als tastbaar resultaat dat vrijwilligers van de stichting samen met wethouder erfgoed Roger Tonnaer de herbegraving op donderdag 28 oktober kunnen uitvoeren. Zij zullen de kistjes met de stoffelijke resten in een tombe bij de Protestantse Kerk Westerblokker plaatsen en de grafkelder van een deksteen voorzien.

In 2005 waren archeologen van de gemeente Hoorn bezig met het opgraven van het middeleeuwse vrouwenklooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker. Het klooster dateert uit de periode 1475 — 1572 en het aanpalende kerkhof uit de periode 1494 — 1572.

De archeologen vonden aardewerk en munten, maar ook de stoffelijke resten van 63 personen. Zestien van de skeletten bleken mannen, die blijkbaar op het kerkhof van het vrouwenklooster begraven zijn.

In Blokker gingen stemmen op om de stoffelijke resten na bestudering in het archeologisch depot van de gemeente Hoorn terug te brengen naar Blokker en daar opnieuw te begraven. De werkgroep Kloosters van de Stichting Cultuurhistorische Route heeft zich daar samen met de Protestantse Kerk Westerblokker en de gemeente Hoorn over ontfermd.

De leden van de werkgroep zorgden voor 45 kisten, de tombe en een beeld van een knielende zuster, vervaardigd door beeldhouwer Henny Bulsing. Op het kerkhof van de Protestantse Kerk van Westerblokker, de voormalige katholieke H. Michaelkerk, is een fraaie plek gevonden om de tombe aan te leggen.

De grafkelder maakt nu deel uit van de cultuurhistorische route in Blokker, die onder andere ook langs een opnieuw opgebouwde kloostermuur leidt.

Voor de opgegraven skeletten zijn kleine houten kisten gemaakt, die zijn voorzien van het kruis van de Kruisbroeders. De kisten worden overzichtelijk in de tombe geplaatst, zodat ze zo nodig voor nader onderzoek naar boven kunnen worden gehaald.
Provincie:
Tag(s):