woensdag, 21. juli 2010 - 10:19

Opnieuw meldpunt voor onderbezetting in zorg

Utrecht

Ook voor deze zomer heeft NU'91, de beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging, op internet een meldpunt geopend, waar verpleegkundigen problemen met onderbezetting kunnen melden.

In 2009 was er ook al zo''n meldpunt.

NU’91 vraagt aan verpleegkundigen en verzorgenden te melden hoe de bezetting op de afdeling of in de instelling dit jaar is geregeld tijdens de zomerperiode.

De meldingen in 2009 leverden de organisatie een concreet beeld op van de soms schrijnende situaties waarin de zorg en haar medewerkers, patiënten en cliënten verzeild raken tijdens de zomerperiode.
Zo werden verplegers die op vakantie gingen vaak niet vervangen of er werden laagopgeleide of onervaren krachten ingezet.De druk op de vaste medewerkers nam hierdoor enorm toe.

Omdat het niet is gelukt om afspraken te maken tussen werkgevers en werknemers, wil NU'91 het probleem ook dit jaar in kaart brengen.
Provincie:
Tag(s):