donderdag, 30. september 2010 - 11:20

Oprichting Huis voor democratie en rechtsstaat

Den Haag

Vandaag wordt tijdens een bijeenkomst in de Oude Zaal van de Tweede Kamer de stichting Huis voor democratie en rechtsstaat officieel opgericht.

Het Huis heeft tot doel mensen te betrekken bij thema's als de Grondwet, de geschiedenis van de Nederlandse democratie, het Koninkrijk der Nederlanden, Europa, de rechtsstaat en mensenrechten. De voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, mevrouw Verbeet en de heer Van der Linden, alsook staatsecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie geven tijdens de bijeenkomst hun visie op de betekenis van het Huis.
Provincie:
Tag(s):