donderdag, 14. oktober 2010 - 18:52

Opvangklas nieuwkomers van start in Ede

Ede

Na de herfstvakantie gaat op de Jachtlaan een bovenschoolse opvangklas van start voor basisschoolkinderen die de Nederlandse taal niet beheersen. Zij krijgen een jaar lang intensief taalonderwijs waardoor ze gemakkelijker in het regulier onderwijs instromen.

Tot nu toe bleek het steeds weer lastig om kinderen, die in Ede komen wonen en de taal niet beheersen, geplaatst te krijgen op verschillende basisscholen, onder andere vanwege de extra belasting voor de leerkracht. De komst van dertien Birmese basisschoolkinderen op 6 oktober 2010 is aanleiding geweest om met de schoolbesturen van Proominent, CNS en SKOVV te overleggen hoe voor deze kinderen adequate opvang gerealiseerd kan worden.

De schoolbesturen zien een oplossing in het opstarten van een bovenschoolse opvangklas. De gemeente heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De opvangschool gaat na de herfstvakantie starten op de Jachtlaan. Schoolbesturen maken al direct bij binnenkomst van de leerlingen afspraken over de spreiding.
Provincie:
Tag(s):