donderdag, 2. december 2010 - 20:40

Oud stadhuis Terneuzen te koop

Terneuzen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen hebben besloten het voormalige stadhuis aan de Noordstraat 39 in Terneuzen niet langer in eigendom te houden en het monumentale pand te koop aan te bieden.

Wie het stadhuis wil kopen, kan tot en met 15 december 2010 een bod uitbrengen.

De opzet van het pand dateert uit 1594; de periode waarin Terneuzen stadsrechten kreeg en een stadhuis noodzakelijk was. Rond 1860 onderging het een ingrijpende verbouwing en heeft het zijn huidige vorm gekregen. Het is een mooi voorbeeld van de in Terneuzen zeldzame Willem II gotiek, volgens het ontwerp van de bekende architect S. van Rees.

De bestuurlijke functie kwam te vervallen toen het stadsbestuur na een gemeentelijke herindeling in 1973 verhuisde naar een nieuw stadhuis aan het Oostelijk Bolwerk 4 in Terneuzen. De laatste jaren is het pand verhuurd geweest als winkelruimte. Inmiddels is de huur geëindigd en staat het pand leeg. De verkoop van het gebouw sluit aan bij het beleid van de gemeente Terneuzen om onroerende zaken die niet meer geschikt of nodig zijn voor het uitvoeren van taken van de gemeente, te verkopen.
Provincie:
Tag(s):