maandag, 13. september 2010 - 10:11

Ouders en kinderen praten langs elkaar heen over roken en alcohol

Den Haag

Uit onderzoek, uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van STIVORO, blijkt dat 80% van de ouders aangeeft wel eens met hun kind over (niet gaan) roken gesproken te hebben.

91% van deze ouders praat minimaal 1 keer per 12 maanden met hun kind. Terwijl uit onderzoek onder jongeren, eveneens uitgevoerd door TNS NIPO, blijkt dat 35% van 10 t/m 16 jarigen beweert het afgelopen jaar nooit een dergelijk gesprek te hebben gehad.

"Blijkbaar beleven veel ouders gesprekken over roken anders dan de kinderen zelf", zegt Lies van Gennip, directeur van STIVORO. "Daarom voeren we samen met het Trimbos-instituut campagne om communicatie over middelengebruik (tabak en alcohol) tussen ouder en kind te verbeteren. Met de start van het nieuwe schooljaar is het belangrijk aandacht te besteden aan het voorkomen van roken. De invalshoek van dit deel van de campagne is: 'Kind naar de brugklas? Praat nu over roken'. Doel is zowel rokende als niet-rokende ouders te bewegen tot een goed en openhartig gesprek met hun kind."

Ook duidelijke afspraken maken over alcoholgebruik

Als jongeren van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, neemt niet alleen het uitproberen van sigaretten toe, maar ook het uitproberen van alcohol. Uit het Peilstationsonderzoek Ouders van het Trimbos-instituut blijkt bijvoorbeeld dat 'maar' 1 op de 15 ouders het goed vindt dat hun kind (jonger dan 16 jaar) op feestjes alcohol drinkt, terwijl een kwart van de kinderen zegt te weten dat dit wel mag. Ook hier kunnen ouders invloed uitoefenen door vroegtijdig met hun kind te praten over alcoholgebruik en het maken van duidelijke afspraken met hun kind over wat wel en wat niet mag. Om ouders daarin te ondersteunen voeren STIVORO en Trimbos-instituut samen campagne. Deze samenwerking zal in 2011 leiden tot een nieuwe gezamenlijke campagne voor ouders over roken-, alcohol- en cannabisopvoeding.
Provincie:
Tag(s):