woensdag, 8. december 2010 - 15:17

Overdracht kazerneterreinen Ede

Ede

Op donderdag 16 december 2010 draagt het ministerie van Defensie de kazernes Maurits, Beeckman en Stevin over aan de gemeente Ede.

De gemeente wordt hiermee de trotse eigenaar van een prachtig groen gebied met monumentale panden op de rand van de Veluwe. In de komende jaren wordt dit gebied omgevormd tot Veluwse Poort, een bijzondere wijk waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen.

Met deze overdracht neemt Ede ook officieel afscheid van de militairen van de Verbindingsdienst, die in de afgelopen eeuw op de kazernes hebben gewerkt en gewoond. Dit gebeurt met een militaire ceremonie op de Beeckmankazerne (Nieuwe kazernelaan 3), in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de ministeries van Defensie en Financiën en militairen en veteranen van de verbindingsdienst. Van 14.00 tot 15.00 uur is de ceremonie en het tekenen van de overdracht.

De Verbindingsdienst neemt op 16 december de Regimentsleeuw mee naar hun nieuwe onderkomen in Amersfoort. De gemeente Rotterdam schonk deze leeuw, één van de 4 leeuwen van de Vierleeuwenbrug, in 1960 aan het Regiment Verbindingstroepen, omdat een onderdeel hiervan in 1940 de brug veroverde op de Duitsers. Defensie schenkt de gemeente Ede een replica.

Rond 1900 trokken de eerste soldaten in de Mauritskazerne, de eerste kazerne in Ede. Tussen 1938 en 1945 werd de kazerne uitgebreid met de Beeckman- en Stevinkazerne, waardoor het militaire terrein uitgroeide tot circa 100 hectare. De verhuizing van de troepen naar Amersfoort biedt Ede de kans om de stad uit te breiden met een woon-, werk- en leefgebied in het groen met een bijzondere cultuurhistorische uitstraling.
Provincie:
Tag(s):