donderdag, 11. november 2010 - 9:25

Overheidsdiensten krijgen beter beeld van scheepvaart

Het pilot project Maritime Situational Awareness (MSA) is afgelopen week bij het Kustwachtcentrum in Den Helder afgerond. Met dit project ondersteunt Defensie het in januari opgerichte Maritiem Informatieknooppunt (MIK).

In dit centrum wisselen specialisten van verschillende overheidsdiensten informatie uit over de scheepvaart in en op weg naar Nederland of de Noordzee.

Wie zit er aan boord, wat wordt er vervoerd, welke havens heeft het schip aangedaan en wat is de staat van het vaartuig. Met het koppelen en slim filteren van de gegevens van diverse overheidsdiensten, waaronder de marine, marechaussee, douane, Rijkswaterstaat en de scheepvaartinspectie, politie en Voedsel- en Warenautoriteit, wordt het in de toekomst makkelijker om een totaalbeeld te creëren en verdachte scheepvaart of patronen te ontdekken.

Ruim 60 datasystemen
In het MSA-pilot project werkten de diverse overheidsdiensten samen om te komen tot een eisenpakket voor het MIK. De grootste uitdaging hierbij was het koppelen van ruim 60 verschillende datasystemen. De beschikbare data moet hierbij worden vertaald naar een standaard format voor het gezamenlijke informatiesysteem. Deelnemende specialisten vanuit de diverse diensten maken de gegevens daarna voor elkaar inzichtelijk.

Koninklijke Marine
Voor de marine is de vorming van het MIK belangrijk om tijdig over alle informatie van de civiele scheepvaart te beschikken. De focus van de meeste operaties op zee zal in de toekomst vooral hier op gericht zijn. Denk hierbij aan het voorkomen van drugssmokkel, piraterij en illegaal transport van wapens en mensen, maar ook voor de juiste ondersteuning bij calamiteiten.
Provincie:
Tag(s):