maandag, 27. september 2010 - 19:34

Overlast bromfietsers strakker aangepakt door Gas Terug

Met het project ‘Gas Terug!’ wil de politie de komende tijd in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard de overlast van bromfietsers weer strakker aanpakken. Met doelgerichte controles wil de politie roekeloos rijden, het belasten van het milieu door lawaai en buurtoverlast in de gemeentes terugdringen.

Het project werd de afgelopen jaren al met succes uitgevoerd maar nu er weer signalen komen dat de overlast kennelijk toeneemt, pakt de politie, in samenwerking met de gemeente en het Openbaar Ministerie de draad weer op.

Roekeloos rijden is immers van invloed op de verkeersveiligheid, maar zorgt ook voor een gevoel van onveiligheid voor de burger. Door samenscholing van de jeugdige brom- en snorfietsers vermindert het veiligheidsgevoel van de burgers en wordt het milieu belast. Daarnaast zorgt het gebruik van brom- en snorfietsen bij het plegen van berovingen en andere criminaliteit voor een aantasting van de openbare orde.

Voor het effect op langere termijn zullen overlastgevende bromfietsers opgenomen worden in een lijst van persoonsgerichte aanpak, waarbij ook de ouders worden betrokken. De bromfietsers uit de doelgroep kunnen verwachten dat ze worden aangesproken op hun gedrag. Ook worden hun gegevens en die van hun bromfiets vastgelegd om ze zo uit de anonimiteit te halen.

Gas Terug is een samenwerkingsverband tussen gemeentes, openbaar ministerie en de politie. De gemeentes sluiten aan vanuit het oogpunt van hun verantwoordelijkheid betreffende de veiligheidszorg en de leefbaarheid binnen de gemeente. Het OM zal kijken naar de strafmaat en de eventuele mogelijkheden van inbeslagname van brom- of snorfietsen. De politie zorgt voor de daadwerkelijke controles en registratie van bestuurders en brom- en snorfietsen.
Provincie:
Tag(s):