dinsdag, 5. oktober 2010 - 20:01

Overlast veroorzaken is direct een boete

Etten-Leur

Sinds 1 oktober jl. is in de gemeente Etten-Leur de bestuurlijke strafbeschikking van kracht. Het college van burgemeester en wethouders heeft in augustus jl. besloten tot invoering van deze strafbeschikking, om mensen die bepaalde ergerniswekkende overtredingen begaan een geldboete te kunnen opleggen.

Met de nieuwe regel kan overlast die eenvoudig is te constateren, zoals zwerfafval, hondenpoep en loslopende honden direct beboet worden. Eigenlijk gaat het om al die overlast in de openbare ruimte die leidt tot ergernissen bij inwoners en tot verrommeling en verloedering van de plaatselijke leefomgeving.

De bestuurlijke strafbeschikking berust op landelijke wetgeving en heeft betrekking op 93 feiten die overlast geven. De boetes variëren van € 20,= tot € 240,=.
Provincie:
Tag(s):