dinsdag, 21. december 2010 - 14:56 Update: 08-07-2014 1:01

Particuliere belegger koopt vooral om voorop te lopen

Maastricht

De belangrijkste reden voor particuliere beleggers om een nieuw financieel product te kopen, is voorop willen lopen ten opzichte van andere beleggers en vrienden, zo blijkt uit onderzoek van economen Arvid Hoffmann van de Universiteit Maastricht en Thijs Broekhuizen van de Rijksuniversiteit Groningen onder een steekproef van Nederlandse beleggers.

“Opmerkelijk genoeg speelt het financiële risico van deze producten geen of een ondergeschikte rol in de aankoopbeslissing van deze beleggers”, aldus Hoffmann.

In hun onderzoek hebben Hoffmann en Broekhuizen gekeken naar de factoren die beïnvloeden wanneer en in welke mate particuliere beleggers een nieuw financieel product aanschaffen. In het onderzoek zijn de volgende producten meegenomen: beleggingsfondsen die aandelen in opkomende markten kopen, niet-westerse vastgoedfondsen, groene fondsen, turbo’s of speeders (hefbomen om te beleggen in onderliggende waarden),! en trackers (indexfondsen).

Vooral ervaring speelt een rol

Vooral betrokken beleggers die onzekerheid niet erg vinden en graag voorop lopen kopen nieuwe financiële producten eerder en in een groter aantal. De innovatieve belegger valt verder te kenmerken als een relatief oudere, hoger opgeleide, rijkere persoon met meer beleggingservaring. Er zijn interessante verschillen tussen de verschillende types nieuwe producten die ze hebben onderzocht. Hoffmann: “Het valt op dat groenfondsen en indextrackers vooral gekocht worden door relatief welgestelde beleggers terwijl bijvoorbeeld vastgoedfondsen vooral onder oudere beleggers populair zijn”. Voor de meer riskante producten, zoals fondsen in opkomende markten en turbo’s of speeders speelt iemands beleggingservaring een grote rol of dit product in een vroeg stadium wordt gekocht.”

Hoewel het te verwachten zou zijn dat vooral beleggers met een zogenaamd offensief risicoprofiel actief innovatieve financiële producten kopen, merkt Hoffman! op dat dit geen rol speelt: “De mate waarin een belegger een offensief risicoprofiel heeft met betrekking tot zijn of haar huidige portfolio heeft geen voorspellende waarde voor zijn of haar aankoop van nieuwe beleggingsproducten, hoewel die voor een individuele belegger als risicovol zouden moeten worden gezien, omdat er vaak nog minder over bekend is. Beleggers die zichzelf zien als meer openstaand voor innovatieve producten, voorzien over het algemeen minder risico in financiële innovaties. Deze risicoperceptie leidt echter niet tot een veranderd aankoopgedrag van deze soms riskante producten.”

Samenvattend concluderen de onderzoekers dat, net als uit eerder onderzoek is gebleken, beleggen zowel een vorm van vermaak als een sociale activiteit is en dat de Nederlandse particuliere belegger zich voor een groot deel laat leiden door sociale in plaats van financiële overwegingen.
Categorie:
Tag(s):