maandag, 3. mei 2010 - 20:24

Partij Mens en Spirit met vlag en wimpel naar Tweede Kamerverkiezing

Arnhem

De Partij voor Mens en Spirit heeft nu officieel toegang tot de landelijke Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni. De breedgedragen partij is erin geslaagd om tussen 20 en 26 april in vele steden en dorpen verspreid over het hele land maar liefst 850 ondersteuningsverklaringen te verzamelen.

Dit zijn er 280 meer dan het door de kieswet vereiste aantal van 570 verklaringen. Heel bijzonder volgens de kiesraad is ook de 100% foutloze inlevering van alle (1700) documenten, een indicatie voor de professionaliteit van deze jonge partij!

Op de gedegen kandidatenlijst van de partij staan 40 kandidaten uit alle streken van het land. De lijsttrekker is de ervaren politica en bekende astrologe Lea Manders. Naast haar werk heeft zij 4 jaar in deeltijd godsdienstwetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nummer 2 is econoom Hans Steenbergen. Nummer 3 is de Wageningse ingenieur Anna van der Heijden. De jongste kandidaat Balder Claassen, scholier, is 15 jaar. De lijstduwer is de bekende pastor Hans Stolp, bekend van de IKON en van diverse boeken over spiritualiteit en de esoterische Christelijke traditie.

Ook zijn er onder de kandidaten mensen die actief zijn in maatschappelijke organisaties of actiecomités, zoals Anneke Bleeker van de actiegroep ‘Verontruste Moeders’ die vaccineren kritisch benadert; Rob Brockhus van de Sociale Databank, voorvechter van directe inspraak van de burger in de Tweede Kamer; rapper Martijn Holtslag (17 jaar) als vertegenwoordiger van een verontruste jonge generatie en Jan Storms, actief geweest bij de Natuurwetpartij.

Over de Partij voor Mens en Spirit
Partij voor Mens en Spirit (opgericht in 2008) is een partij op modern-spirituele grondslag. Authenticiteit, liefde, eenheid met een accent op bewustzijnsgroei zijn onze kernwaarden. Wij willen concrete bruggen bouwen naar een nieuwe politiek die wordt aangestuurd met bezinning, overleg en wijsheid, met nadruk op en respect voor de eigenheid van elk wezen, politiek vanuit het hart!

Partij voor Mens en Spirit stelt zich een verbonden samenleving ten doel, waarbinnen mensen en gemeenschappen worden aangesproken op hun kracht en eigenheid. Wij willen toewerken naar een samenleving waarbinnen menselijkheid en duurzame voldoening, het behandelen van de mens als slechts een ‘economische eenheid’ gaat opvolgen.

Een leven vol geluk, gezondheid, veiligheid en privacy moet voor iedereen mogelijk zijn. Speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn onder andere een eerlijker geld-en belastingensysteem, meer menselijkheid, preventie en kwaliteit in gezondheidszorg, onderwijs gericht op de authenticiteit van de leerling, directere democratie en meer biologische landbouw.
Provincie:
Tag(s):