vrijdag, 12. november 2010 - 17:26

Plannen voor het plaatsen van vier windmolens

Oosterschelde

Windpark Zierikzee B.V. heeft plannen om vier windturbines te plaatsen aan de Gouweveerse Zeedijk te Zierikzee, in de nabije omgeving van het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

De Provincie Zeeland heeft de eerste stap gezet door het opstellen van een ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet voor het oprichten en exploiteren van een windturbinepark.

De gemeente Schouwen-Duiveland werkt nog aan een herziening van het bestaande bestemmingsplan ter plaatse. Het is dus nog niet geheel zeker of de windturbines er ook komen. Uit het Omgevingsplan Zeeland blijkt wel dat de Gouweveerpolder geschikt is als windenergielocatie. De impact op het landschap is minimaal. Bij plaatsing van de vier windturbines bieden ze energie aan ongeveer 25.000 tot 40.000 huishoudens.

In het buitendijkse gebied langs de Gouweveerse Zeedijk bevinden zich belangrijke natuurwaarden, met name op het schorretje genaamd "Het stelletje". Het schorretje vormt een leefgebied voor zoutplanten en vogels. In de ontwerpvergunning zijn natuurwaarden opgenomen, waaronder normstelling aan de geluidsproductie van de windturbines en bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen. Hierdoor wordt voorkomen dat er te grote schade aan de natuur zal optreden.

Voor deze natuurvergunning is een ontwerpbeschikking opgesteld. Deze ligt van 10 november 2010 tot en met 22 december 2010 ter inzage op het kantoor van de Provincie Zeeland aan het Groenewoud 1 in Middelburg. In deze periode is het voor belanghebbenden mogelijk een zienswijze in te dienen.
Provincie:
Tag(s):