zondag, 26. september 2010 - 10:02

Politie Rotterdam ontkent korten agent bij te weinig bonnen

Rotterdam

Na het artikel in de Telegraaf van zaterdag, waarin staat dat agenten in Rotterdam-Rijnmond salaris moeten inleveren wanneer zij onvoldoende bekeuringen schrijven, heeft de leiding van het korps Rotterdam-Rijnmond laten weten dat dit absoluut geen korpsbeleid is.

’Binnen het korps Rotterdam-Rijnmond worden agenten niet gekort op hun salaris als zij niet voldoende schrijven voor overtredingen. Je wordt als agent natuurlijk niet alleen beoordeeld op het aantal bonnen dat je uitschrijft. We maken over veel meer gebieden concrete afspraken met agenten, zoals het aantal verdachten dat moet worden voorgeleid aan justitie en bijvoorbeeld doorlooptijden bij de afhandeling van jeugdzaken’, meldt korpsleiding.

Wanneer een agent over de breedte van zijn of haar werk gedurende langere tijd onvoldoende presteert, kan hij of zij te maken krijgen met de consequenties daarvan. ‘In uitzonderlijke gevallen kan het betekenen dat je een periodieke salarisverhoging niet krijgt. Daarmee wijken we echter niet af van wat ook in andere organisaties gebruikelijk is’, stelt de korpsleiding.

Volgens de korpsleiding van Rotterdam-Rijnmond hoort bij het toezicht houden en handhaven op straat ook het schrijven van bonnen (mini-pv's) als iemand de wet overtreedt. ‘Daarin verwacht het korps een actieve houding van hun mensen op straat, maar in het korps zijn er geen harde afspraken op het aantal bonnen dat per agent moet worden geschreven’, stelt de korpsleiding in hun reactie.

’Wel is het van belang dat er door ieder korps in Nederland, dus ook in Rotterdam-Rijnmond, een zekere productie gehaald wordt. Deze wordt verdeeld over de districten en verder naar ploegen en dus uiteindelijk ook bij individuele collega’s. Maar dan hebben we het over richtcijfers per individu, geen keihard quotum. Het in De Telegraaf genoemde aantal van 120 is dan een aantal wat vrij eenvoudig is te behalen, gezien de vele overtredingen die agenten dagelijks constateren op straat. Over het algemeen zijn agenten ook actief bezig met het handhaven van de wet en halen ze zonder enig probleem hun doelstelling’, aldus de korpsleiding.
Provincie:
Tag(s):