woensdag, 2. juni 2010 - 15:40

Politie werkt voortaan met digitale vingerafdruk

Zoetermeer

Dinsdag heeft de Nederlandse politie het geheel vernieuwde vingerafdrukkenherkenningssysteem HAVANK in het KLPD-gebouw te Zoetermeer officieel in gebruik genomen. Dit heeft het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) bekendgemaakt.

De openingshandeling is verricht door de heer D. Schoof, directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en tevens korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten.

Meer zaken opgelost
Met het vernieuwde dactyloscopisch systeem HAVANK krijgt de opsporing in Nederland een flinke impuls. Biometrische kenmerken als vingerafdrukken en DNA zijn steeds vaker leidend bij de identificatie van verdachten. Dankzij het betere en snellere HAVANK zullen er naar verwachting meer misdrijven, maar ook cold-casezaken worden opgelost.

Uniforme werkwijze
Als geen ander opsporingsmiddel heeft de vinger- of de handpalmafdruk de drie meest gewenste eigenschappen in zich verenigd: identificatie, opsporing en bewijs. De politiekorpsen kunnen op afstand, via 10 locaties in Nederland online HAVANK gebruiken, zodat altijd een snelle identificatie mogelijk is. Dit gaat via een landelijke, uniforme werkwijze.

Digitaal
Het centrale systeem van HAVANK is, samen met 37 werkstations, ondergebracht bij het KLPD te Zoetermeer. Het nieuwe systeem vervangt het sinds 1989 in gebruik zijnde oude HAVANK. Hierin werkte men nog met slips. Al deze 1,5 miljoen slips zijn door honderden tijdelijke medewerkers gedigitaliseerd in de veel hogere resolutie van 1000 ppi.

900.000 geregistreerden
In totaal zijn er zo'n 900.000 personen met vingerafdrukken en handpalmen opgenomen in het systeem. Van deze personen zijn 1,9 miljoen vingerafdruksignalementen en meer dan 700.000 handafdruksignalementen opgeslagen. In totaal zitten er meer dan 30 miljoen afbeeldingen van vingerafdrukken in het systeem.

Het digitale archief heeft een omvang van 30 terrabyte. Het is niet alleen beschikbaar voor de Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee, maar voor de gehele strafrechtketen. In 2006 is het project vervanging en vernieuwing HAVANK gestart met het digitaliseren, in de hoogst mogelijke resolutie, van alle vingerafdrukbladen en handpalmbladen.

Het is nu allemaal opgeslagen in het digitaal archief en daarmee is dit 'erfgoed' van de Nederlandse politie en justitie klaar voor de 21e eeuw. Op 10 locaties, deeluitmakend van de Bovenregionale Samenwerkings-verbanden Forensische Centra, zijn invoerstations gerealiseerd.

Zowel hier als bij de Dienst IPOL van het KLPD voeren dactyloscopen de vergelijkingen met HAVANK uit. Per dag vinden er zo'n 240 identiteitsvaststellingen plaats op basis van door de korpsen ingezonden vingerafdrukken van personen die zijn aangehouden.

Toekomst
Het nieuwe HAVANK is technisch voorbereid voor koppelingen met nieuwe, toekomstige toepassingen. Denk hierbij aan de uitvoering van identiteitsvaststellingen via de Wet Identiteitsvaststelling Verdachten, Veroordeelden en Getuigen, en de geautomatiseerde informatie-uitwisseling van dactyloscopische gegevens binnen de EU op grond van het verdrag van Prüm.

Een vinger- of handpalmafdruk is - naast het gelaat en andere lichaamskenmerken - hét biometrische kenmerk waarmee politie en andere opsporingsinstanties het meeste werken. Vingerafdrukken kunnen zeer snel en efficiënt worden ingezet voor de identificatie van personen.

Met de nieuwe mogelijkheid om handpalmsporen van een plaats-delict automatisch te zoeken en terug te herleiden naar een mogelijke verdachte komt hiermee, naast DNA, een zeer krachtig opsporingsmiddel beschikbaar.

HAVANK
HAVANK staat voor Het Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie. Dit geautomatiseerd vingerafdrukkenherkenningssysteem ontleent zijn naam als acroniem aan de detectiveserie HAVANK. Het is het systeem dat zoekt met de digitale verzameling van vinger- en handpalmafdrukken die door de politie zijn afgenomen van verdachten.

Als er een vingerafdruk binnenkomt, kijkt HAVANK automatisch naar nog openstaande sporen van onopgeloste misdrijven die in het systeem zijn ingebracht. Dat zijn zo'n 113.000 sporen. De HAVANK-computer kijkt real-time of de opgegeven identiteit van de verdachte correct is.

HAVANK onderscheidt twee toepassingen:
1. Identiteitsvaststelling: vaststellen of vingerafdrukken, en dus de persoon, voorkomen in de huidige nationale verzameling vingerafdrukken;
2. Forensische Identificatie: vaststellen of een vinger- of handpalmspoor, aangetroffen op een plaats delict (PD), afkomstig is van een persoon die voorkomt in de huidige nationale verzameling vinger- en handpalmafdrukken.
Provincie:
Tag(s):