woensdag, 27. oktober 2010 - 21:31

Pro-Wilders demo verplaatst naar Westelijk Havengebied

Amsterdam

De Amsterdamse Driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) heeft besloten de demonstraties die aangekondigd zijn voor aanstaande 30 oktober onder strikte voorwaarden vooralsnog door te laten gaan. 'De locatie zal worden verplaatst van het Museumplein naar het Westelijk Havengebied', meldt de gemeente woensdagavond.

Uit recente politie informatie blijkt dat hooligans van Engelse en diverse Nederlandse voetbalclubs de demonstratie van het European Freedom Initiative (waaronder het EDL) op het Museumplein willen aangrijpen om de confrontatie aan te gaan. Het feit dat er door de Anti Fascistische Aktie Amsterdam een tegendemonstratie is aangekondigd, maar tot op heden niet officieel gemeld, biedt ook aanwijzing voor mogelijke confrontaties.

Er is op dit moment geen aanleiding om ongeregeldheden te verwachten tijdens de aangemelde demonstratie van het Platform tegen Vreemdelingenhaat op datzelfde moment. De Driehoek heeft een afweging gemaakt tussen het recht op demonstreren enerzijds, en anderzijds het zo goed mogelijk waarborgen van de openbare orde en veiligheid in Amsterdam.

De voorwaarden die aan demonstraties kunnen worden gesteld zijn nu maximaal aangescherpt. Inzet is om een confrontatie tussen de verschillende demonstranten te voorkomen. De demonstratie van het European Freedom Initiative mag geen doorgang vinden op het Museumplein. Hiervoor wordt een alternatieve locatie in het Westelijk Havengebied aangewezen. De demonstratie is op deze locatie beter beheersbaar. Er wordt gewerkt volgens de meest strikte tolerantiegrenzen.

Er liggen noodbevelen klaar voor niet aangemelde demonstraties, demonstranten die zich niet aan de voorwaarden houden of mensen die op andere wijze uit zijn op ongeregeldheden. Met een noodbevel kunnen personen of groepen uit een bepaald gebied verwijderd worden.

Overtreding van een noodbevel is een misdrijf. De verschillende groepen zullen uit elkaar worden gehouden en tegen verplaatsing wordt opgetreden. Discriminerende spreekkoren en spandoeken zijn vanzelfsprekend niet toegestaan. Als de organisatoren van de demonstratie niet met deze voorwaarden instemmen is een verbod niet uitgesloten.

Meldingsplicht
Voor demonstreren is geen vergunning nodig. Wel is er een meldingsplicht zodat de Driehoek in overleg met de organisatie veiligheidsmaatregelen kan nemen. Uitgangspunt van de wet is dat, na aanmelding, een demonstratie moet kunnen plaatsvinden. Slechts in uiterste gevallen kan de burgemeester een verbod opleggen, als het verbinden van voorschriften aan de demonstratie niet voldoende soelaas biedt.

Twee demo's aangemeld
Op dit moment zijn er twee demonstraties officieel aangemeld namelijk die van het Platform tegen Vreemdelingenhaat op het Jonas Daniel Meijerplein en een demonstratie van het European Freedom Initiative op het Museumplein. Deze laatste demonstratie wordt nu verplaatst.

De Anti Fascistische Aktie Amsterdam heeft aangekondigd te komen demonstreren in Amsterdam maar heeft deze demonstratie nog niet officieel aangemeld. Demonstranten die hun manifestatie niet minimaal 24 uur van te voren aanmelden zijn in overtreding.
Provincie:
Tag(s):