woensdag, 24. november 2010 - 15:30

Problemen in ambtelijke top Hof van Twente

Hof van Twente

Het college van B&W van de gemeente Hof van Twente werkt aan een oplossing voor de ontstane situatie binnen de ambtelijke top van de gemeente Hof van Twente. Dit heeft de gemeente woensdag laten weten.

De directie van de gemeente Hof van Twente heeft onlangs aangegeven onvoldoende basis te zien voor een verdere samenwerking binnen het huidige directiemodel, zoals dat nu wordt gehanteerd binnen de gemeente Hof van Twente.

Burgemeester Kok — verantwoordelijk voor personeelszaken in de gemeente — zegt: “de ontstane situatie te betreuren. In het belang van de organisatie wordt echter gewerkt aan een zo goed mogelijke oplossing, in overleg met alle betrokken partijen. De dienstverlening aan de inwoners blijft ongewijzigd”.

Directeur/gemeentesecretaris Gerard Twickler heeft inmiddels zijn vertrek aangekondigd en aangegeven dat hij op zoek gaat naar een baan in het westen van het land. Voor de heer Twickler spelen vooral persoonlijke omstandigheden een rol bij het nemen van dit besluit. Beide directieleden hebben aangegeven dat zij de komende periode alles blijven doen wat nodig is in het belang van de organisatie.

Het college beraadt zich op dit moment over de ontstane situatie en werkt aan een oplossing. Voor alle partijen staat vast dat de dienstverlening aan de inwoners op geen enkele manier te lijden mag hebben onder deze situatie.

Op dit moment wordt een onderzoeksopdracht voorbereid met als doel de omvang en oorzaken van het organisatieprobleem boven tafel te krijgen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen nadere maatregelen worden genomen.
Provincie:
Tag(s):