donderdag, 28. oktober 2010 - 13:31

Producent betaalt mee aan voorbereiding wijziging bestemmingsplan

Delfzijl

MillEnergy heeft bij de gemeente Delfzijl een complexe en omvangrijke aanvraag gedaan voor de bouw van twintig windturbines op de Schermdijk en de Pier van Oterdum.

MillEnergy heeft de gemeente gevraagd de voorbereiding voor de planherziening en het vergunningentraject zo snel mogelijk te laten verlopen. Dit is slechts mogelijk wanneer de gemeente daarvoor externe
deskundigheid en technische adviezen inwint en extra personeel inzet. MillEnergy stelt de gemeente daarvoor € 45.000,- beschikbaar. Hiermee is ook de normale dienstverlening van de gemeente gewaarborgd.

Het initiatief tot het bouwen van windturbines past volgens Delfzijl binnen het rijks- en provinciebeleid. Ook de gemeente heeft in haar klimaatnota aangegeven dat duurzaamheid belangrijk is. Deze aanvraag is volgens hen dan ook van maatschappelijk belang. Om de aanvraag goed voor te bereiden hebben de partijen samen besloten zich maximaal in te spannen om tot een goede aanvraag te komen.

Op 18 november stelt het college de gemeenteraad voor een besluit te nemen over het bestemmingsplan. Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad volgen daarna de procedures voor het afgeven van een milieuvergunning en voor bouwvergunningen.
Provincie:
Tag(s):