dinsdag, 31. augustus 2010 - 14:34

Proefprojecten voor aanpak overlast coffeeshops

Den Haag

Tien gemeenten krijgen geld voor proefprojecten om overlast rond coffeeshops aan te pakken. De ministers Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) stellen hier 3,3 miljoen euro voor beschikbaar. De gemeenten steken zelf ook geld in de projecten.

In de proefprojecten wordt bekeken welke nieuwe maatregelen effectief zijn om overlast rond coffeeshops te bestrijden, zodat succesvolle maatregelen ook door andere gemeenten ingezet kunnen worden.
Een greep uit de maatregelen: het stimuleren van kleinschaligheid en spreiding, meer vernieuwend toezicht en handhaving door de gemeente, invoeren van een pasjessysteem, extra eisen aan exploitanten, verkeersmaatregelen, de aanpak van illegale verkooppunten en communicatie met buitenlandse drugstoeristen.

De proefprojecten gaan aan het eind van het jaar van start en duren twee jaar.

De deelnemende gemeenten en de bijdrage van het rijk: Amsterdam (233.000 euro), Arnhem (75.000 euro), Eindhoven (645.000 euro), Heerlen (192.000 euro), Kerkrade (163.000 euro), Leeuwarden (150.000 euro), Lelystad (max. 143.000 euro), Maastricht (max. 1.088.000 euro) en Roosendaal samen met Bergen op Zoom (616.000 euro). Naast de bijdrage van het rijk steken de gemeenten zelf ook geld in de projecten.
Provincie:
Tag(s):