vrijdag, 22. oktober 2010 - 13:30

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven inspecteert Waterlinie

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven inspecteert op woensdag 10 november in Bergen op Zoom het herstelde deel van de West-Brabantse Waterlinie.

De inspectie vindt plaats in het kader van de officiële opening van de reconstructie van het verdedigingswerk. De waterlinie werd in 1628 aangelegd met als doel het beschermen van Zeeland en de vaarverbinding tussen Zeeland en Holland tegen de Spanjaarden.

Stichting Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie heeft negen organisaties samengebracht om de waterlinie, waaronder de forten De Roovere en Pinssen, weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Deelnemende organisaties zijn omliggende gemeenten, de provincie en instanties voor natuurbehoud. Het uiteindelijke resultaat levert een gebied op waar cultuurhistorie, natuur, water en recreatie samengaan.

De heer Van Vollenhoven is beschermheer van de stichting Menno van Coehoorn. Deze vestingbouwer deed in 1698 voorstellen tot verbetering van de forten van de linie. De stichting zet zich in voor het behoud van historische verdedigingswerken.

In navolging van Prins Frederik Hendrik, die in 1628 de verdedigingswerken aan een inspectie onderwierp, zal de heer Van Vollenhoven de waterlinie inspecteren vanuit een boot.
Provincie:
Tag(s):