zaterdag, 4. december 2010 - 10:08

Provincie Limburg subsidieert opknappen kerk Heerlerheide

Heerlen

Voor de restauratie van de parochiekerk H. Cornelius in de Heerlense wijk Heerlerheide stelt de provincie Limburg een subsidie van ruim € 83.000,00 beschikbaar. Dit heeft de provincie laten weten.

Deze katholieke kerk is gebouwd tussen 1909 en 1918 naar een ontwerp van Jos Cuypers, zoon van de Roermondse architect Pierre Cuypers uit Roermond, en van Jan Stuyt uit Den Haag.

De restauratie, die nu wordt uitgevoerd, heeft betrekking op het voeg- en metselwerk van de gevels en noodzakelijke werkzaamheden aan de daken, goten en hemelwaterafvoeren.

De werkzaamheden maken deel uit van het zogeheten instandhoudingsplan dat voor deze kerk voor de komende zes jaar is opgesteld. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Heerlen stellen subsidie beschikbaar voor deze werkzaamheden. De totale kosten van de werkzaamheden aan de kerk bedragen € 667.084,00.
Provincie:
Tag(s):